Noodmaatregelen

Om snel en adequaat te kunnen reageren op vondsten (introducties) en uitbraken van schadelijke organismen die vermeld zijn in de bijlagen van de fytorichtlijn (Richtlijn 2000/29/EG) heeft de Commissie de mogelijkheid om noodmaatregelen in te stellen door middel van beschikkingen.

Hetzelfde kan plaatsvinden voor tot dat moment (vrijwel) onbekende organismen, die niet in de fytorichtlijn zijn vermeld en waarvan het vermoeden bestaat dat zij schadelijk zijn.

Noodmaatregelen hebben altijd een tijdelijk karakter, waarbij uiteindelijk de fytorichtlijn wordt aangepast voor het (vermelde) organisme of het organisme wordt in de richtlijn opgenomen. Het kan echter ook blijken dat het organisme minder schadelijk is dan aanvankelijk werd aangenomen en het organisme wordt niet opgenomen in de richtlijn én de noodmaatregelen worden beëindigd.

Noodmaatregelen kunnen door lidstaten in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) voorgesteld worden en nader worden ingevuld.

Noodmaatregelen kunnen worden verlengd en of gewijzigd.

Om de actuele noodmaatregel te lezen dient er, indien deze bestaat, van de geconsolideerde versie gebruik gemaakt te worden.

Bovenstaand staan de organismen en producten waarvoor de EU noodmaatregelen kent.