Anoplophora chinensis (Foster), Oost-Aziatische boktor

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, artikel 12 i.