Aromia Bungii (Faldermann)

Uitvoeringsbesluit 2018/1503/EUvan de Commissie van 8 Oktober 2018 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en verspreiden in de Unie van Aromia bungii (Faldermann) te voorkomen.

Er is geen Nederlandse naam voor de boktor Aromia Bungii. De Engelse naam is red necked longicorn.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.