Bepaalde Groenten – Ghana

Het uitvoeringsbesluit voor bepaalde groenten van origine Ghana is ingesteld vanwege een groot aantal onderscheppingen van schadelijke organismen bij het binnenbrengen in de EU. De maatregelen (invoerverbod) hebben een tijdelijk karakter, totdat gebleken is dat Ghana zodanige maatregelen heeft genomen dat het aantal onderscheppingen tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. Inmiddels zijn de maatregelen met één jaar verlengd tot en met 31 december 2017.

Gewijzigd door:

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.