Bepaalde Groenten en Fruit – India

Het uitvoeringsbesluit voor groenten en fruit van origine India is ingesteld vanwege een groot aantal onderscheppingen van schadelijke organismen bij het binnenbrengen in de EU. De maatregelen (invoerverbod) hebben een tijdelijk karakter, totdat gebleken is dat India zodanige maatregelen heeft genomen dat het aantal onderscheppingen tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht.

Gewijzigd door:

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten.