Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje)

2012/535/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 september 2012 betreffende noodmaatregelen ter preventie van de verspreiding in de Unie van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje).

Gewijzigd door:

2015/226/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 februari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/535/EU wat betreft de definitie van vatbaar hout en in afgebakende gebieden te nemen maatregelen. 

2017/427/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 maart 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/535/EU betreffende noodmaatregelen ter preventie van de verspreiding in de Unie van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje)

Met het van kracht worden van uitvoeringsbesluit 2012/535/EU is beschikking van de Commissie 2006/133/EG ingetrokken.

Nederlandse wetgeving

Voor zover bekend komt het organisme niet voor in Nederland en is er geen nadere regelgeving tot stand gebracht (publicatie Staatscourant 2012 nr. 22557 van 1 november 2012).