Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu – Tamme-kastanjegalwesp - vervallen

Uit surveys van lidstaten is gebleken dat het instellen van noodmaatregelen voor de Tamme-kastanjegalwesp niet geleid heeft tot het voorkomen van verdere verspreiding van de galwesp in de Europese Unie. De galwesp komt inmiddels wijd verspreid voor in de gebieden waarvan het mogelijk geacht wordt dat het organisme zich blijvend kan vestigen. Tevens blijken maatregelen om verspreiding van het organisme met waardplanten niet haalbaar of uitvoerbaar in de praktijk. De noodmaatregelen voor Drycosmos kuriphilis zijn daarom niet langer van kracht.

Commissie Beschikking 2006/464/EG is per 30 september 2014 ingetrokken.

2014/690/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 september 2014 tot het intrekken van Beschikking van de Commissie van 27 juni 2006 (2006/464/EC) tot vaststelling van voorlopige noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu te voorkomen.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp.

De Regeling bestrijding maïswortelkever, boktor en kastanjegalwesp zal worden aangepast.