Epitrix soorten (aardvlooien)

2012/270/EU: Uitvoeringsbesluit van de commissie van 16 mei 2012 betreffende noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) en Epitrix tuberis (Gentner) te voorkomen.

2014/679/EU: Uitvoeringsbesluit van de commissie van 25 september 2014 tot wijziging van Besluit 2012/270/EU wat betreft de toepassingsduur ervan en wat betreft het vervoer van aardappelknollen van oorsprong uit gebieden die zijn afgebakend ter voorkoming van de verspreiding in de Unie van Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) en Epitrix tuberis (Gentner), naar verpakkingsfaciliteiten.

2016/1359/EU: Uitvoeringsbesluit van de commissie van 8 augustus 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/270/EU betreffende noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) en Epitrix tuberis (Gentner), te voorkomen.

Nederlandse wetgeving

Het organisme is niet vermeld in de fytorichtlijn en is in Nederland nog niet aangetroffen. Implementatie in de Nederlandse wetgeving middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, artikel 12 k.

Meer informatie

Recentelijk is vastgesteld dat de aantastingen in Spanje en Portugal niet veroorzaakt worden door de soorten die in de EU uitvoeringsbesluiten zijn genoemd. De soort is geïdentificeerd als Epitrix papa.