Houten verpakkingsmateriaal - China en Belarus (Wit-Rusland)

Het uitvoeringsbesluit voor houten verpakkingsmateriaal van oorsprong uit China is per 10 augustus 2018 uitgebreid met houten verpakkingsmateriaal uit Belarus (Wit-Rusland) en is voor beide landen alleen van toepassing indien dit materiaal gebruikt wordt voor het vervoer van bepaalde goederen van oorsprong uit deze landen. Bedoelde goederen worden in de bijlage van het uitvoeringsbesluit nader aangegeven. Het gaat daarbij niet meer om alleen om hardstenen materialen.

De vervaldatum voor Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1137 is 1 oktober 2018.

Uitvoeringsbesluit(EU) 2018/1137 van de Europese Commissie van 10 augustus 2018 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van goederen uit bepaalde bepaalde derde landen.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, artikel 12 o.