Phyllosticta citricarpa (oude benaming Guignardia citricarpa) - (alle voor Citrus pathogene stammen)

2016/715/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

Gewijzigd door:

2017/801/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 mei 2017  tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

2016/715/EU Uitvoeringsbesluit geconsolideerde versie van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

Nederlandse wetgeving

Het organisme is geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten. De noodmaatregel is een verdere verfijning van de regelgeving met betrekking tot Zuid-Afrika en behoeft geen nadere implementatie.