Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. - Sudden oak death

Beschikking 2002/757/EG geconsolideerde versie: Beschikking van de Commissie van 19 september 2002 houdende voorlopige fytosanitaire noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. te voorkomen.

Uitvoeringsbesluit 2016/1967/EU van de Commissie van 8 november 2016 tot wijziging van artikel 3 van Beschikking 2002/757/EG van de commissie houdende voorlopige fytosanitaire maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding van Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t veld sp.nov. te voorkomen.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten met name in artikel 12.