Pomacea (Perry) (appelslakken)

2012/697/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 november 2012 betreffende noodmaatregelen ter preventie van de introductie en verspreiding in de Unie van het genus Pomacea (Perry) (appelslakken).

Nederlandse wetgeving

Het organisme komt voor zover bekend niet voor in Nederland. In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, met name met name artikel 12 l.