PSTVd (Potato spindle tuber viroid) - vervallen

In het Permanent Fytosanitair comité van 26-27 maart 2015 is er bij officiële stemming unaniem besloten de noodmaatregelen voor PSTVd voor kuipplanten van Solanum jasminoides en Brugmansia sp. op te heffen.

Beschikking van de Commissie 2007/410/EG van 12 juni 2007 is ingetrokken.