Thrips Palmi Karny - Thailand

98/109/EG: Beschikking van de Commissie van 2 februari 1998 tot machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Thailand tijdelijk spoedmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Thrips palmi Karny.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten vooral in artikel 12b.