Besluit Europese Commissie over noodmaatregelen tegen ToBRFV

De Europese Commissie heeft op 26 september 2019 noodmaatregelen afgekondigd om het binnenbrengen en verspreiden van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in de EU te voorkomen.

Noodmaatregelen ToBRFV

EU Uitvoeringsbesluit 2019/1615