Vruchten van Citrus uit Argentinië, Brazilië, Uruguay en Zuid Afrika

Het Uitvoeringsbesluit voor vruchten van Citrus is van toepassing op vruchten van oorsprong uit genoemde derde landen, maar handelt om het organisme Phyllosticta citricarpa. (oude naam: Guinardia citricarpa) en vervangt een aantal oudere wetgevingsdocumenten.

2016/715/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

Gewijzigd door

2017/801/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 8 mei 2017  tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

2018/85/EU Uitvoeringsbesluit (van de Commissie van 18 januari 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen

2016/715/EU Uitvoeringsbesluit geconsolideerde versie van de Commissie van 11 mei 2016 inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen.

Niet verwerkt in de geconsolideerde versie is:

2019/449/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 maart 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/715 van de Commissie inzake maatregelen met betrekking tot bepaalde vruchten van oorsprong uit bepaalde derde landen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het schadelijke organisme Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa te voorkomen

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, artikel 12 n.