Vruchten van Citrus - Brazilië

De beschikking vruchten van Citrus is van toepassing op vruchten van oorsprong uit Brazilië, maar handelt om een aantal met deze vruchten over te brengen organismen, zoals Guinardia citricarpa en Xanthomonas campestris.

Beschikking 2004/416/EG geconsolideerde versie: Beschikking Van de Commissie van 29 april 2004 inzake tijdelijke noodmaatregelen ten aanzien van bepaalde citrusvruchten van oorsprong uit Brazilië.

Bovenvermelde geconsolideerde versie is inmiddels gewijzigd  door Uitvoeringsbesluit 2013/67/EU van de Commisie van 29 januari 2013.

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, artikel 12 n.

Zie ook