Xylella fastidiosa wetgeving

2020/1201 EU Uitvoeringsverordening van de commissie van 14 augustus 2020 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen

2017/2352 EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 december 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen.

2016/764/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 mei 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit EU 2015/789 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen.

2015/2417/EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2015 tot wijziging van uitvoeringsbesluit (EU)2015/789 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Well et al.) te voorkomen.

Bijlage bij 2015/2417/EU Uitvoeringsbesluit: Lijst van waardplanten waarvan is vastgesteld dat deze binnen de Europese Unie vatbaar zijn voor Xylella Fastidiosa (Well et al.) (1e update / CIE database document 12 december 2015).

2015/789 EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 mei 2015 bereffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen.

2015/789 EU Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 mei 2015 geconsolideerde versie betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen

Nederlandse wetgeving

In de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, artikel 12 r.