Ondersteunende richtlijnen en verordeningen

Richtlijn 2000/29/EG regelt op fytosanitair gebied een aantal zaken om binnen de EU te komen tot een goed functionerend en uniform uitgevoerd fytosanitair systeem. Hiervoor is het noodzakelijk dat bepaalde zaken meer op detailniveau beschreven en uitgewerkt zijn in Richtlijnen en Verordeningen.

Bovenstaand staan, gerangschikt op onderwerp, de geldende documenten die betrekking hebben op de onderwerpen die in de fytorichtlijn benoemd zijn en nadere uitwerking nodig hebben.

Nederlandse wetgeving

De richtlijnen en verordeningen die betrekking hebben op deze onderwerpen zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de Regeling invoer uitvoer en verkeer van planten.