Websites EU wetgeving

De wetgeving van de Europese Unie is via het internet beschikbaar, voor dit doel zijn 3 websites van belang.

Algemene informatie over de wetgeving van de Europese Unie is beschikbaar op de website Toepassing van het EU recht

De site Recht van de Europese Unie EUR-Lex geeft toegang tot alle EU-wetgeving. Via eenvoudig zoeken met diverse zoekopties wordt toegang verkregen tot alle (fytosanitaire) wetgeving. Via de zoekopties is bijvoorbeeld alleen geldige wetgeving op te vragen of indien beschikbaar geconsolideerde versies van documenten. 

Binnen de Commissie (het uitvoerende orgaan van de EU) valt plantgezondheid (fytosanitair) onder het Directoraat Generaal Health and Food Safety (DG – SANTE). Dit Directoraat Generaal houdt zich bezig met gezondheid van de mens, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en antimicrobiële resistentie. De website van DG SANTE 'Health and Food Safety' of 'Gezondheid en voedselveiligheid' geeft informatie over voedselkwaliteit. Tot voedselkwaliteit behoort niet alleen het onderwerp fytosanitair, maar ook onderwerpen als gewasbescherming, eigendomsrechten, genetische rijkdommen, zaai- en pootgoed en teeltmateriaal en GMO's. Deze onderwerpen zijn te vinden onder 'Plant Health'. 

Van al deze onderwerpen is de relevante regelgeving vermeld en doorgelinkt naar de officiële site voor het recht van de Europese Unie, Eur-Lex.

Informatie over het systeem van melden van afgekeurde zendingen (Europhyt) en overzichten van afgekeurde zendingen bij import is ook te vinden op de website van DG SANTE (onder Plant Health and Biosecurity: Plant Health Interceptions Europhyt).