Door klimaatverandering en toenemende handel krijgt de Europese Unie vaker te maken met nieuwe bedreigingen voor de plantgezondheid. Om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen komen er nieuwe regels voor iedereen die plantaardig materiaal verhandelt, importeert en/of exporteert. Deze nieuwe regels gaan gelden voor een uitgebreide categorie ‘fytosanitair gereguleerde materialen’.

De nieuwe regels gaan gelden vanaf 14 december 2019. Dan wordt de huidige Europese Fytorichtlijn vervangen door 2 nieuwe Europese verordeningen: de Plantgezondheidsverordening en de Controleverordening.

Wat verandert er voor bedrijven?

De vernieuwde EU- regels stelt de Europese lidstaten straks beter in staat maatregelen te nemen bij een vondst van een schadelijk organisme. De nieuwe EU- regelgeving legt meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven en geeft meer mogelijkheden om risico's te verminderen. De traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen neemt toe, terwijl het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU behouden blijven. De nieuwe regels gaan gelden voor alle Europese bedrijven die fytosanitair gereguleerd plantmateriaal verhandelen, importeren en/of exporteren.

Belangrijke aspecten die gaan veranderen zijn:

  • een nieuwe indeling van schadelijke organismen
  • een uitbreiding van de plantenpaspoortplicht
  • registratie van bedrijven in een nationaal bedrijvenregister
  • nieuwe procedures voor import
  • een nieuw format van het exportcertificaat en introductie pre-exportcertificaat
  • vastlegging van gegevens van importzendingen (gaat mogelijk veranderen)
  • oprichting van Europese fytosanitaire referentielaboratoria

Voorbereiding met keuringsdiensten en sectororganisaties

De Europese Commissie moet nog besluiten nemen over de exacte invulling van een deel van de nieuwe regels. Nog niet alle details zijn bekend. Om straks goed voorbereid te zijn op de gewijzigde regels heeft de NVWA verschillende werkgroepen opgezet.

In die werkgroepen bespreekt de NVWA deze onderwerpen met de keuringsdiensten en de sectororganisaties om samen te komen tot een goede uitvoering. We bekijken wat de nieuwe regels betekenen voor de teelt en handel in planten. Bovendien bekijken we welke veranderingen er mogelijk nodig zijn in de werkwijze van de NVWA, de keuringsdiensten en het bedrijfsleven.

Zie ook de vragen en antwoorden nieuwe Plantgezondheidsverordening op de site van Naktuinbouw.

Wetgeving

De Controleverordening (EU) 2017/625 is niet alleen van toepassing op plantgezondheid, maar voor meer domeinen binnen de NVWA. De implementatie van deze verordening wordt in breder verband binnen de NVWA opgepakt.