Fytosanitaire wetgeving vanaf 14 december 2019

Door klimaatverandering en toenemende handel krijgt de Europese Unie vaker te maken met nieuwe bedreigingen voor de plantgezondheid. Om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen komen er nieuwe regels voor iedereen die plantaardig materiaal verhandelt, importeert en/of exporteert. Deze nieuwe regels gaan gelden voor een uitgebreide categorie ‘fytosanitair gereguleerde materialen’.

Nieuwe regels

De nieuwe regels gelden sinds 14 december 2019. Op die datum is de huidige Europese Fytorichtlijn vervangen door 2 nieuwe Europese verordeningen: de Plantgezondheidsverordening, en bijlagen in de Verordening (EU) 2019/2072 en de Controleverordening.

Wat verandert er voor bedrijven?

De vernieuwde EU-regels stellen de Europese lidstaten beter in staat maatregelen te nemen bij een vondst van een schadelijk organisme. De nieuwe EU- regelgeving legt meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven en geeft meer mogelijkheden om risico's te verminderen. De traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen neemt toe, terwijl het vrije handelsverkeer en markttoegang in de EU behouden blijven. De nieuwe regels gelden voor alle Europese bedrijven die fytosanitair gereguleerd plantmateriaal verhandelen, importeren en/of exporteren.

Belangrijke aspecten die gaan veranderen zijn:

  • een nieuwe indeling van schadelijke organismen
  • een uitbreiding van de plantenpaspoortplicht
  • registratie van bedrijven in een nationaal bedrijvenregister
  • nieuwe procedures voor import
  • een nieuw format van het exportcertificaat en introductie pre-exportcertificaat
  • vastlegging van gegevens van importzendingen (gaat mogelijk veranderen)
  • oprichting van Europese fytosanitaire referentielaboratoria

Vragen en antwoorden bij Naktuinbouw

Zie ook de vragen en antwoorden nieuwe Plantgezondheidsverordening op de site van Naktuinbouw.

Wetgeving

De Controleverordening (EU) 2017/625 is niet alleen van toepassing op plantgezondheid, maar voor meer domeinen binnen de NVWA.