Europese referentielaboratoria

Europese referentielaboratoria krijgen een coördinerende taak binnen de Europese Unie om de kwaliteit van de laboratoria in de EU hoog te houden. De Europese Commissie wil 5 EU-referentielaboratoria instellen.

Momenteel (mei 2018) wordt gekeken welke rol Nederland kan spelen in één of meerdere EU referentielaboratoria.

Voorstel voor 5 Europese fytosanitaire referentielaboratoria

Onder nieuwe fytosanitaire regelgeving die ingaat op 14 december 2019 wijst de Europese Unie ook op het gebied van plantgezondheid EU-referentielaboratoria en Nationale Referentie Laboratoria aan.

In januari 2018 heeft de Europese commissie voorgesteld  om 5 Europese fytosanitaire referentielaboratoria in te stellen. De aandachtsgebieden zijn hierbij als volgt verdeeld:

  1. bacteriën en fytoplasma’s
  2. insecten en mijten
  3. schimmels en oomyceten
  4. nematoden en
  5. virussen en viroiden

Commissie wijst in 2018 Europese laboratoria aan

Naar verwachting kunnen lidstaten in het tweede kwartaal van dit jaar bij de Europese Commissie voorstellen indienen voor de 5 Europese fytosanitaire referentielaboratoria.

De Europese Commissie beoordeelt deze voorstellen en wijst de referentielaboratoria waarschijnlijk in 2018 uiteindelijk toe aan specifieke instituten of consortia van instituten.