Gebruik toetsresultaten NAL bij exportcertificering zaaizaden (stand van zaken mei 2018)

Momenteel gebruikt de NVWA in Nederland voor de exportcertificering van zaaizaden toetsresultaten uit het NAL-systeem. Deze werkwijze wil de NVWA voortzetten onder de nieuwe Plantgezondheidsverordening en Controleverordening.

Aanpassingen

Om te voldoen aan de nieuwe verordeningen zijn een aantal aanpassingen nodig zoals:

  • Grotere betrokkenheid van de NVWA, onder andere door een audit van dit systeem.
  • Natoetsing, om te voldoen aan de eis dat de toetsuitslagen worden aangevuld met en bevestigd door officiĆ«le controles.

Verdere uitwerking

De NVWA, Naktuinbouw en Plantum werken de aanpassingen momenteel uit. De extra kosten die deze aanpassingen met zich meebrengen moeten de bedrijven betalen die een NAL-laboratorium hebben.

NAL= Naktuinbouw Authorized Laboratories