Nationaal bedrijvenregister

Elk bedrijf dat fytosanitair gereguleerd plantmateriaal verhandelt, importeert of exporteert moet zich laten registreren in een nationaal bedrijvenregister.

Dat staat in de nieuwe Plantgezondheidsverordening die op 14 december 2019 ingaat. De NVWA geeft hier samen met de keuringsdiensten invulling aan.

Eén uniek nationaal fytosanitair registratienummer

De administratieve lasten voor het bedrijfsleven moeten zo laag mogelijk zijn. Daarom zullen de basisgegevens van ieder reeds geregistreerd bedrijf waar mogelijk worden uitgewisseld met de betreffende keuringsdienst.

Zijn de bedrijfsgegevens van een aanvrager beschikbaar en compleet? Dan ontvangt de aanvrager één uniek nationaal fytosanitair registratienummer, dat vanaf 14 december 2019 op plantenpaspoorten moet staan.

Bedrijven die geregistreerd moeten zijn

Alle bedrijven die plantmateriaal importeren in de EU of plantmateriaal exporteren vanuit de EU moeten geregistreerd zijn in het nationaal bedrijvenregister.

Daarnaast moeten alle bedrijven die binnen de EU planten met een plantenpaspoort verhandelen, geregistreerd zijn. De enige uitzondering is een bedrijf dat plantmateriaal alleen aan niet-commerciële eindgebruikers verkoopt.

Bedrijven die niet geregistreerd zijn bij een keuringsdienst

De registratieplicht geldt vanaf 14 december 2019 ook voor handelsbedrijven die binnen de EU materialen verhandelen waarvoor een plantenpaspoort is vereist.

Zij moeten zich onder de nieuwe wetgeving wel laten registreren in het nationale bedrijvenregister en kunnen zich daartoe melden bij een keuringsdienst.