NVWA wijst belanghebbenden op internetconsultatie EU importverbod 39 houtige planten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op de publieke internetconsultatie over een voorstel van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 39 genera (geslachten) houtige planten.

Belanghebbenden hebben tot 15 augustus 2018 de tijd om op het voorstel te reageren. Zie: website Europese Commissie. De Europese Commissie heeft op 18 juli 2018 een lijst met 39 houtige plantgenera gepresenteerd. Als het voorstel van de Europese Commissie niet gewijzigd wordt zal het importverbod voor al deze 39 planten gelden. In het voorstel wordt import van vruchten of bladmateriaal niet verboden.

Welke planten worden verboden?

Op deze lijst staan ondermeer Ficus en Cycas, waarvan jaarlijks respectievelijk 4 miljoen en 1 miljoen planten worden geïmporteerd door Nederlandse bedrijven. Ook worden grote aantallen geïmporteerd van Acer, Jasminum, Ligustrum en Lonicera.

De volledige lijst met voorgestelde plantgenera is als volgt:
Acacia Cornus Juglans
Acer Corylus

Ligustrum

Albizia Crataegus

Lonicera

Alnus

Cycas

Malus

Annona

Diospyros

Nerium

Bauhinia

Eucalyptus

Ostrya

Berberis

Fagus

Persea

Betula

Ficus

Populus

Caesalpinia

Fraxinus

Prunus

Cassia

Hamamelis

Quercus

Castanea

Jasminum

Robinia

Salix

Syringa

Tilia

Sorbus

Taxus

Ulmus

Definitief besluit op 14 december 2018

Op 5 of 6 september neemt de EU een indicatief besluit. Op 14 december 2018 moet de EU een definitief besluit hebben genomen. Het voorstel van de Europese commissie vloeit voort uit de nieuwe Plantengezondheidsverordening (2016/2031), waarbij de EU meer wil inzetten op preventieve maatregelen om de insleep van schadelijke organismen tegen te gaan. Volgens de verordening kunnen nieuwe importverboden worden ingesteld voor hoog-risico-planten, op basis van een voorlopige beoordeling.

Buxusmot vreet aan plant en een buxusmot zit op een plant
©NVWA Marja van der Straten

Risico voor insleep van schadelijke organismen

De voorlopige beoordeling is uitgevoerd door deskundigen van de EU. Vanwege de uitbraken van schadelijke organismen afgelopen decennia worden met name houtige planten als hoog risico gezien. Een voorbeeld is de buxusmot (Cydalima perspectalis) die is geïntroduceerd door import van Buxus plantmateriaal uit China. Deze soort heeft zich snel verspreid en geeft nu in grote delen van de EU veel schade.

Naast deze buxusmot zijn er veel nog voor de EU onbekende, schadelijke organismen die kunnen worden binnen gebracht met geïmporteerd uitgangsmateriaal of groeimedia. Verbetering van teeltomstandigheden en het nemen van maatregelen tegen schadelijke organismen in de landen van herkomst is een blijvend aandachtspunt.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).