Nieuwe regels voor transit- en transhipmentzendingen met planten en plantaardige producten

Vanaf 14 december 2019 gelden nieuwe wettelijke verplichtingen voor alle gereguleerde plantaardige producten, die onder douanetoezicht binnen de EU worden verplaatst (transit) of overgeladen (transshipment). Het gaat om producten die een derdeland als bestemming hebben. Alle zendingen moeten - vanuit fytosanitair oogpunt - veilig worden verpakt en vervoerd. Vanaf 1 april 2020 moeten dergelijke zendingen worden aangemeld in Client-Import.

Voor transhipment hoeven de zendingen alleen te worden aangemeld als de maximale overlaadtermijn wordt overschreden (30 dagen voor zeevracht en 3 dagen voor luchtvracht). De NVWA kan de vooraanmelding in Client-import, de documenten en de zendingen fysiek gaan controleren. Met dit informatiebericht informeert de NVWA u over de nieuwe verplichtingen.

Aanleiding: de officiële controleverordening en plantgezondheidsverordening

De nieuwe verplichtingen vloeien voort uit de officiële controleverordening en plantgezondheidsverordening (OCR en PHR). De regelgeving heeft praktische gevolgen voor bedrijven die zendingen met planten of plantaardige producten over EU-grondgebied doorvoeren of op de luchthaven van Schiphol of haven van Rotterdam overladen (transhipment). Het gaat om bijvoorbeeld logistiek dienstverleners, afhandelaren en expediteurs. De regels hebben als doel om de plantgezondheidsrisico’s van deze goederenstromen te verminderen.

De planten en plantaardige producten waarvoor de verplichtingen gelden

De verplichtingen gelden voor alle zendingen met planten en plantaardige producten die onder de nieuwe regelgeving ook bij import inspectieplichtig zijn. De lijst met producten vindt u op de NVWA website. Het kan bijvoorbeeld om pallets met gereguleerde soorten snijbloemen of om containers met gekoeld fruit die op de kade van Rotterdam worden overgeladen op een vertrekkend vaartuig.

De specifieke eisen voor transit en transhipment

Transit: Deze zendingen mogen alleen over het grondgebied van de Europese Unie worden vervoerd en verplaatst als ze veilig verpakt zijn. De NVWA gaat hierop steekproefsgewijs toezien. U ontvangt bericht als uw zending door de NVWA wordt geselecteerd voor een controle. Vanaf 1 april 2020 moeten deze zendingen worden (voor)aangemeld bij Client-Import. Tot die tijd is vooraanmelding nog niet nodig.

Transshipment: Ook deze zendingen moeten veilig worden verpakt. Als de nieuwe maximale wettelijke overlaadtermijn van respectievelijk 30 dagen voor zeevracht en 3 dagen voor luchtvracht wordt overschreden kan de NVWA de zending selecteren voor een controle. In dat geval ontvangt u hierover bericht. Vanaf 1 april 2020 moet u de zendingen die zich langer dan de genoemde termijnen onder een douaneregeling staan, bijvoorbeeld in een douane entrepot, aanmelden in Client-import.

Toegang tot Client-Import

Heeft u geen toegang tot Client-import? Bij het ontwikkelen van de juiste software of het bieden van oplossingen kunt u bij verschillende logistieke dienstverleners en/of softwareontwikkelaars terecht. Meer informatie over het doen van aangifte in Client import vindt u op de NVWA-website.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).