Wijzigingen Certificaat- en Inspectieplichtige producten en Document bijschrijvingen per 14 december 2019 beschikbaar

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Plantgezondheidsverordening (EU)2016/2031 in werking. Hierdoor zijn er enkele wijzigingen in de producten die zowel certificaat- als inspectieplichtig zijn. Deze aangepaste lijst is nu beschikbaar op de NVWA website.

Naast deze certificaat- & inspectieplichtige producten zijn vanaf 14 december 2019 vrijwel alle andere levende planten en plantaardige producten eveneens certificaatplichtig; zie het nieuwsbericht op de NVWA-website voor meer informatie over dit onderwerp.

Verder zijn de documenten met betrekking tot de bijschrijvingen voor de fytosanitaire certificaten nu beschikbaar op de website van de NVWA.

Wij raden u dringend aan ook de algemene informatie op de hoofdpagina bijschrijvingen te lezen. Daarin staan een aantal belangrijke veranderingen over de wijze waarop de bijschrijvingen met ingang van 14 december vermeld moeten worden.

Meer informatie

Vragen en contact

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).