Pre-exportcertificaat nieuwe Plantgezondheidsverordening

Onder de nieuwe Plantgezondheidsverordening die van kracht wordt op 14 december 2019 komt er een nieuw format voor het exportcertificaat en er wordt een pre-exportcertificaat geïntroduceerd.

3 typen fytosanitaire exportcertificaten

De Plantgezondheidsverordening kent 3 typen fytosanitaire exportcertificaten voor export:

  1. Exportcertificaat (uitvoer van planten en plantmateriaal)
  2. Re-exportcertificaat (wederuitvoer van planten en plantmateriaal)
  3. Pre-exportcertificaat

De lay-out van het exportcertificaat en het pre-exportcertificaat zijn per 14 december 2019 licht gewijzigd.

Pre-exportcertificaat

Het pre-exportcertificaat zal in 2020 het zogenaamde 'EU-communicatiedocument' gaan vervangen. De lidstaten wisselen met dit certificaat fytosanitaire informatie uit zodat een exportcertificaat afgegeven kan worden. De lidstaat waar de planten geteeld zijn, wisselt informatie uit met de lidstaat die het materiaal exporteert.