Procedures voor import wijzigen door Controleverordening

Op 14 december 2019 gaat de Controleverordening in. Dat is nieuwe Europese regelgeving die allerlei zaken rondom import regelt voor het fytosanitaire werkveld.

De volgende nieuwe regelgeving is nu beschikbaar

De belangrijkste onderwerpen voor Nederland zijn:

  1. verplaatsen fyto-importinspecties van grenscontroleposten naar keurpunten elders in het land
  2. eisen aan grensinspectieposten
  3. behoud van gereduceerde inspectiefrequentie
  4. eisen voor overladen en doorvoeren van zendingen

Verplaatsen fyto-importinspecties van grenscontroleposten naar keurpunten elders in de EU

Nederland wil fytosanitaire importinspecties kunnen verplaatsen van grenscontroleposten naar keurpunten elders in de EU. Meer informatie volgt hierover medio 2019.

Eisen aan grensinspectieposten

Nederland wil dat de importeisen niet zwaarder worden dan nodig voor een goederensoort. Veterinaire eisen mogen niet ook gaan gelden voor fytosanitaire inspecties. De EU wil wel harmonisatie, maar heeft toegezegd om de eisen per goederensoort vast te stellen. Dit is belangrijk vanwege de honderden fytosanitaire keurpunten (erkende inspectielocaties) waarvoor deze eisen ook gaan gelden.

Behoud van gereduceerde inspectiefrequentie

Nederland wil de gereduceerde inspectiefrequentie behouden. Dat betekent dat slechts een deel van alle zendingen een fysieke inspectie ondergaat (reduced checks). De NVWA controleert dan alleen het fytosanitair certificaat. De NVWA en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lobbyen hierover bij de Europese Commissie.

Eisen voor overladen en doorvoeren van zendingen

Er komen nieuwe eisen voor het overladen van zendingen (transshipment) en het doorvoeren van zendingen (transit). De Controleverordening bepaalt in welke gevallen en met welke frequentie welke controles nodig zijn.

In de Plantgezondheidsverordening is bepaald dat alle transitzendingen moeten worden voorzien van een verklaring door de marktdeelnemer. Ook moeten deze zendingen veilig worden verpakt en vervoerd.

Wat is transshipment?

Onder transshipment vallen de zendingen die vanuit een derde land aankomen in de EU en daar overgeladen worden op eenzelfde vervoermiddel. De zendingen gaan daarna door naar een punt van binnenkomst in de EU of een derde land.

Bijvoorbeeld een container uit China die in Felixstowe aankomt met een containerschip en daar op een coaster wordt gezet die hem naar Rotterdam brengt. Of een zending bloemen uit Ecuador die op Schiphol landt en van daar weer verder vliegt naar Moskou.

Wat is transit?

Transit is doorvoer door de EU van buitengrens naar buitengrens over het grondgebied van de Europese Unie. Bijvoorbeeld een zending die per boot aankomt in Rotterdam en die per vrachtwagen naar Wit-Rusland gaat.