Procedures voor import wijzigen door Controleverordening

Op 14 december 2019 is de Controleverordening ingegaan. Dit is nieuwe Europese regelgeving die allerlei zaken rondom import regelt voor het fytosanitaire werkveld.

De volgende nieuwe regelgeving is nu beschikbaar

Een toelichting op de wijzigingen in deze nieuwe regels vindt u op de pagina Nieuws.

Importverbod Hoog risico planten (High risk plants)

Vanaf 14 december gelden nieuwe importverboden voor planten met een verhoogd fytosanitair risico. Deze importverboden kunnen voor een specifiek product uit een specifiek derde land worden opgeheven, wanneer dat land een dossier opstelt dat beschrijft hoe het risico van dat product wordt ingeperkt. Na een positieve beoordeling door de Europese Commissie kan het importverbod voor dat product uit dat land worden opgeheven. De actuele importverboden, inclusief de Hoog risico planten, staan in het register Importverboden.

Bijschrijvingen op fytosanitaire certificaten

De EU wetgeving bevat voor sommige producten specifieke eisen waaraan moet worden voldaan om het product te mogen importeren. In sommige gevallen zijn er meerdere opties mogelijk waarmee aan zo’n importeis kan worden voldaan. Men dient dan middels een bijschrijving (ofwel ‘additional declaration’) op het fytosanitair certificaat aan te geven welke optie van toepassing is. De manier waarop dit moet gebeuren is ingrijpend gewijzigd. Meer informatie is te vinden op de pagina Fytosanitaire certificaten en bijschrijvingen.

Certificaatplicht en inspectieplicht

Vanaf 14 december 2019 moeten vrijwel alle levende planten en plantendelen bij binnenkomst in de EU voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Een gedeelte van de producten moet ook fysiek worden geïnspecteerd bij binnenkomst. Deze DOM-controle is de voormalige DIF controle. Meer informatie vindt u op de pagina Importinspecties voor planten en plantaardige producten.

Verplaatsen fyto-importinspecties van grenscontroleposten naar keurpunten elders

Fytosanitaire importinspecties kunnen worden verplaatst van grenscontroleposten naar keurpunten elders in het land of andere EU landen (verleggen). Voor informatie kunt u terecht bij uw keuringsdienst.

Eisen voor overladen en doorvoeren van zendingen

Er komen nieuwe eisen voor het overladen van zendingen (transshipment) en het doorvoeren van zendingen (transit). De Controleverordening bepaalt in welke gevallen en met welke frequentie controles nodig zijn.

Nieuwe verplichtingen: transit, transhipment

Vanaf 14 december 2019 zijn er nieuwe verplichtingen voor transit en transhipment zendingen. Alle zendingen in transit en transhipment moeten veilig worden verpakt en vervoerd zodat besmetting wordt voorkomen. Na het eerste kwartaal van 2020 moet u zendingen met producten die bij import certificaat- en inspectieplichtig zijn (EU 2019/2072 - Annex XIA) aanmelden in Client-Import. Deze zendingen worden in de loop van 2020 aan de buitengrens risicogebaseerd gecontroleerd op of nabij de haven of luchthaven. Voor deze controles worden kosten bij u in rekening uitgebracht.

Transit: doorvoer over het EU-grondgebied

Transit is transport over het grondgebied van de EU van zendingen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie en een derde land als bestemming hebben. Bijvoorbeeld een luchtvrachtzending met Afrikaanse snijbloemen die op Schiphol binnenkomt en per vrachtwagen over EU-grondgebied naar Rusland wordt vervoerd.

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 moet u zendingen met gereguleerde planten en plantaardige producten (waarvoor een inspectieplicht geldt) van te voren in CLIENT-import aanmelden.

Transhipment: het overladen op EU-grenscontroleposten

Transhipment is het overladen van zeevracht- of luchtvrachtzendingen die een grenscontrolepost binnenkomen op een ander (lucht)vaartuig voor vervoer naar een andere grenscontrolepost. Bijvoorbeeld luchtvrachtzendingen met rozen die worden overgeladen tussen vliegtuigen op Schiphol of zeecontainers met sinaasappels die tijdelijk in Rotterdam worden opgeslagen en na een bepaalde periode worden overgeladen op een andere boot.

Zendingen mogen gedurende een termijn van respectievelijk 30 dagen voor zeevracht of 3 dagen voor luchtvracht op de zee-/luchthaven staan. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 moeten, als die termijn wordt overschreden zendingen met materiaal uit EU 2019/2072 – Annex XIA in CLIENT-import worden aangemeld.

Monitoringsprogramma verpakkingshout

Vanaf 14 december gaan de Europese lidstaten zendingen uit derde landen controleren waarin verpakkingshout aanwezig is. Het gaat om houten pallets, stuwhout en kabelhaspels die in het internationale handelsverkeer gebruikt worden om goederen veilig te vervoeren. De NVWA selecteert zendingen voor fysieke controles op basis van het risico.

Tot 30 juni 2020 worden alleen de inspecties van het huidige inspectieprogramma op verpakkingshout voor risicovolle zendingen uit China en Wit-Rusland uitgevoerd. Het gaat om zendingen met natuursteen, keramiek of ijzerproducten die in CLIENT-import moeten worden aangemeld. Na deze periode zult u mogelijk andere risicovolle zendingen afkomstig uit verschillende derde landen moeten gaan aanmelden in CLIENT-import. Deze inspecties worden bij u in rekening gebracht.