Registratie via CLIENT-import moet blijven na invoer TRACES

Op 14 december 2019 gaat de Controleverordening in. Dat is nieuwe Europese regelgeving, waardoor het vastleggen van gegevens van importzendingen mogelijk gaat veranderen.

Nederland wil dat importeurs de gegevens van hun zendingen gewoon in CLIENT-import kunnen blijven invoeren. En dat de inspecteurs van de keuringsdiensten hun bevindingen in hun eigen systeem kunnen blijven invoeren. Uitwisseling met het Europese systeem TRACES moet achter de schermen plaatsvinden.

Hoe werkt TRACES?

De importeur voert gegevens van een importzending in het Europese systeem TRACES in. Hij maakt daarmee een zogeheten Common Health Entry Document (CHED) aan.

In deel 1 van deze CHED staan de gegevens van de zending zoals bekend op het fytosanitaire certificaat. De importeur of zijn vertegenwoordiger moet dit invullen.

In deel 2 van de CHED voert de inspecteur zijn bevindingen in over de uitgevoerde controles en de vrijgave van de zending.

Jarenlange ervaring

In Nederland hebben we al jaren ervaring met CLIENT-import voor het aanvragen van een importinspectie en het begeleiden van het importproces.

CLIENT-import speelt een belangrijke rol bij het importproces in Nederland, zowel voor de importeur als voor de inspecteur. Bovendien heeft CLIENT-import meer functies dan TRACES.

Om het importproces soepel te laten blijven lopen, willen we in Nederland met CLIENT-import blijven werken.

Voordelen TRACES

Het grote voordeel van TRACES is dat daarin de importgegevens van alle EU-landen verzameld worden. Daarmee kan er beter EU-breed risicogericht gewerkt worden. Er is nog een voordeel.

Het proces kan ook digitaal begeleid worden als Nederland een inspectie verplaatst naar een ander EU-land. Bovendien maakt TRACES elektronische communicatie tussen lidstaten mogelijk.

Koppeling CLIENT-import en TRACES

Nederland wil een koppeling realiseren tussen CLIENT-import en TRACES. Daarmee worden de voordelen van beide systemen benut. Bovendien voldoet Nederland dan aan  de wettelijke verplichting voor TRACES. Hierdoor kunnen gegevens beide kanten op uitgewisseld worden.

De NVWA is met de Europese Commissie een pilot gestart om zo’n koppeling te realiseren. Deze koppeling kan dan model staan voor koppelingen tussen nationale systemen van andere lidstaten en TRACES. De resultaten worden in 2019 bekend gemaakt