Veranderingen plantenpaspoort

Op 14 december 2019 vervangt de Plantgezondheidsverordening 2016/2031 de huidige Fytorichtlijn 2000/29/EG. Het plantenpaspoort krijgt een vaste lay-out en de plantenpaspoortplicht gaat voor meer planten gelden.

De volgende nieuwe regelgeving is nu beschikbaar

Checklist eisen aan plantenpaspoort

Vaste lay-out plantenpaspoort

Het nieuwe plantenpaspoort voor materialen die per 14 december 2019 in het verkeer komen krijgt een vaste lay-out. Welke informatie het plantenpaspoort moet bevatten is vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313.

De botanische naam op het plantenpaspoort is minimaal op geslachtsniveau, maar mag met soort en indien gewenst met cultivar worden uitgebreid.

Verplichte elementen plantenpaspoort

De volgende elementen zijn verplicht op het plantenpaspoort:

  • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
  • in de rechterbovenhoek: 'Plantenpaspoort / Plant Passport' of 'Plant Passport'
  • 'A' + botanische naam
  • 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, nationaal registratienummer
  • 'C' + traceerbaarheidscode (uitgezonderd is materiaal dat klaar is voor verkoop aan de eindgebruiker)
  • 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie

Uitbreiding plantenpaspoortplicht

Teeltmateriaal (inclusief zaden) is reeds plantenpaspoortplichtig. Vanaf 14 december 2019 geldt de plantenpaspoortplicht voor àlle voor opplant bestemde planten. Dat betekent dat ook alle 'consumptieve'potplanten, perkplanten en kuipplanten een plantenpaspoort moeten hebben.

Dat geldt ook voor buxus, coniferen en rozen. Bedrijven die deze planten kweken en in het handelsverkeer brengen, moeten zich aanmelden bij een keuringsdienst om zich te laten registreren.

De plantenpaspoortplicht geldt niet voor plantmateriaal dat bedrijven rechtstreeks leveren aan particuliere eindgebruikers. Bedrijven die dat doen zijn wel verplicht de inkoop van plantenpaspoortplichtige materialen te administreren en de plantenpaspoortinformatie 3 jaar te bewaren.

Handelseenheid

Bedrijven moeten het plantenpaspoort als fysiek document per 14 december 2019 aanbrengen per handelseenheid. Dat betekent dat één zending van gelijke plantenpaspoortplichtige materialen die naar dezelfde afnemer gaat (bijvoorbeeld een doos, bundel, rek, kar of vrachtwagen) voorzien moet zijn van (tenminste) 1 plantenpaspoort.

Dit plantenpaspoort bevat alle informatie over de betreffende partij (zoals de botanische naam/namen en oorsprongsland(en)). Bedrijven hoeven op individuele verpakkingen die voor de eindconsument bedoeld zijn, geen plantenpaspoorten aan te brengen.

Geldigheid huidige plantenpaspoorten

Plantmateriaal dat onder de huidige wetgeving plantenpaspoortplichtig is dient tot 14 december 2019 te zijn voorzien van een geldig plantenpaspoort.

Is vóór 14 december 2019 een plantenpaspoort afgegeven voor dit plantmateriaal? Dan blijft dit plantenpaspoort geldig tot en met 14 december 2023.

De nieuwe gebruiksregels en vaste lay-out gelden vanaf 14 december 2019 voor al het plantmateriaal dat per 14 december 2019 plantenpaspoortplichtig is.

Overgangsregeling gebruik van nieuwe plantenpaspoorten

Bent u een bedrijf dat onder de huidige regeling al geautoriseerd is om plantenpaspoorten af te geven? Dan moet u zich voorbereiden op de veranderingen in het gebruik en de lay-out van het nieuwe plantenpaspoort per 14 december 2019.

Bent u een bedrijf dat onder de huidige regeling geen plantenpaspoortplichtige materialen in het verkeer brengt? En moet u dat vanaf 14 december 2019 wel doen? Dan moet u zich voorbereiden op het mogen en kunnen afgeven van het nieuwe plantenpaspoort. U moet zich laten registreren bij een keuringsdienst en u moet daar ook een plantenpaspoort-autorisatie aanvragen.

Traceerbaarheidscode

De traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort is noodzakelijk om materialen terug te kunnen vinden in de handelsketen. Traceerbaarheidscodes zijn niet noodzakelijk op kant-en-klare eindproducten die naar de particuliere eindgebruiker gaan. Hier is 1 uitzondering op, te weten bepaalde ‘hoog-risico’-planten.