Vooraanmelden van importzendingen

Informatie over ICT-systemen.

CLIENT

Alle planten en plantaardige producten die certificaat- en inspectieplichtig zijn bij import moeten, voordat ze aankomen in Nederland, worden aangemeld in CLIENT. Dit is de zogenaamde ‘vooraanmelding’. Zendingen moeten ten minste 24 uur voor aankomst worden gemeld. Indien logistieke beperkingen deze termijn in de weg staan, is het toegestaan om, uiterlijk 4 uur voor de verwachte aankomsttijd in de Unie, de vooraanmelding in CLIENT-import te doen.

TRACES en IMSOC

Vanaf 14 december 2019 gebruikt de EU het programma TRACES voor vooraanmeldingen van importzendingen, het registreren van de uitkomsten van de inspecties en goed- of afkeuring van een zending. TRACES is onderdeel van IMSOC (Information Management System for Official Controls).

Nederland blijft CLIENT gebruiken en zal CLIENT koppelen aan TRACES. TRACES kent meer verplichte datavelden dan CLIENT en aanpassingen in CLIENT zijn daarom nodig.