Inspectieresultaten koolmonoxidemelders 2015

De NVWA heeft in 2015 onderzoek gedaan of 15 koolmonoxidemelders veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen.