Inspectieresultaten tuin-/campinggastoestellen

De NVWA heeft van 2008 tot en met 2011 jaarlijks onderzoek gedaan naar gastoestellen voor koken en barbecuen in de tuin of op de camping.

In 2007 bracht de NVWA voor het eerst het aanbod in kaart van kooktoestellen die werken op gas en zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Testresultaten wezen uit dat veel kampeergastoestellen die werken op prikblikjes, en gasbarbecues die worden aangesloten op een gasfles, niet voldeden aan de wettelijke eisen terwijl ze in grote aantallen werden verkocht. Van 2008 tot en met 2011 is daarom jaarlijks onderzoek gedaan naar gastoestellen voor koken en barbecuen in de tuin of op de camping. Gastoestellen zijn in de afgelopen jaren veiliger geworden.

Overzicht overtredingen per type gastoestel 2008 – 2011

2008

2009

monsters

ernstige
vertreding

overtreding

monsters

ernstige
overtreding

overtreding

Toestel prikblikjes

19

13 (68%)

2 (11%)

25

9 (36%)

9 (36%)

Gasbbq/skottelbraai

8

5 (63%)

3 (38%)

6

2 (33%)

3 (50%)

Totaal

27

18 (67%)

5 (19%)

31

11 (36%)

12 (39%)

Totaal aantal overtredingen

23 (85%)

Totaal aantal overtredingen

23 (74%)

2010

2011

monsters

ernstige
vertreding

overtreding

monsters

ernstige
overtreding

overtreding

Toestel prikblikjes

21

4 (16%)

9 (43%)

18

2 (11%)

6 (33%)

Gasbbq/skottelbraai

10

6 (60%)

2 (20%)

11

0 (0%)

7 (64%)

Totaal

31

10 (32%)

11 (35%)

29

2 (7%)

13 (45%)

Totaal aantal overtredingen

21 (68%)

Totaal aantal overtredingen

15 (52%)

Inspectieresultaat 2011

In 2011 zijn opnieuw gasttoestellen die werken op prikblikjes en gasbarbecues onderzocht. Van de 18 onderzochte gastoestellen op prikblikjes hadden er 2 ernstige, technische tekortkomingen. In het ene geval ging het om een gaslek in het toestel waardoor gevaar voor een explosie of steekvlam dreigde. Bij het andere toestel werd de maximaal toelaatbare temperatuur voor bedieningsknoppen overschreden waardoor brandwonden kunnen ontstaan. Bovendien was sprake van een verkeerde constructie van de branders waardoor koolmonoxide kan vrijkomen. Bij 6 toestellen ontbraken belangrijke opschriften en/of de gebruiksaanwijzingen.

Geen enkele van de 11 onderzochte gasbarbecues had technische tekortkomingen. Wel ontbraken bij 7 belangrijke opschriften en/of gebruiksaanwijzingen.

Een sterke daling dus van het aantal ernstige, technische tekortkomingen: van 67% in 2008 naar 7% (van de in totaal 29 onderzochte toestellen) in 2011. De aanduiding van belangrijke opschriften en de gebruiksaanwijzingen moeten beter. 45% van de 29 in 2011 onderzochte gastoestellen voldeed nog steeds niet aan de eisen die hierover in het Besluit gastoestellen zijn opgenomen.

Inspectieresultaat 2010

In 2010 was nauwelijks tot geen verbeteringen te zien ten opzichte van 2009. In totaal zijn 31 gastoestellen onderzocht. Dit waren 21 toestellen die werken op prikblikjes en 10 gasbarbecues. Van de toestellen die werken op prikblikjes vertoonden er 4 ernstige, technische tekortkomingen. 9 andere voldeden niet aan alle eisen voor opschriften en gebruiksaanwijzingen en/of hadden kleine technische tekortkomingen.

Van de 10 gasbarbecues hadden er 6 technische tekortkomingen. Bij 2 gasbarbecues waren de tekortkomingen niet ernstig en/of ontbraken de belangrijke opschriften of de gebruiksaanwijzing. In alle gevallen is verkoop van de producten gestaakt.

Inspectieresultaat 2009

Net als in 2008 richtte de NVWA ook in 2009 haar toezicht op toestellen die werken op prikblikjes en gasbarbecues. Er werden herinspecties uitgevoerd bij bedrijven die in 2008 in overtreding waren. Wanneer geen identieke producten werden aangetroffen, zijn monsters genomen van deze 'vervangers' en in het lab onderzocht.

Van de 25 onderzochte gastoestellen met prikblikjes ontbraken bij 24 belangrijke opschriften en/of de gebruiksaanwijzing. 13 van de 25 hadden technische tekortkomingen.

Bij 5 van de 6 onderzochte gasbarbecues ontbraken belangrijke opschriften en/of de gebruiksaanwijzing. 4 van de 6 gasbarbecues vertoonden technische tekortkomingen.

Dit resulteerde in 11 boeterapporten voor ernstige overtredingen en 12 schriftelijke waarschuwingen.

Inspectieresultaat 2008

In 2008 hield de NVWA gericht toezicht op gastoestellen die werken op prikblikjes en gasbarbecues. Van de 19 onderzochte gastoestellen ontbraken bij 17 de belangrijke opschriften en/of de gebruiksaanwijzing. 12 van de 19 vertoonden technische tekortkomingen.

Bij alle 8 onderzochte gasbarbecues ontbraken belangrijke opschriften en/of de gebruiksaanwijzing. 7 van de 8 gasbarbecues vertoonden technische tekortkomingen. Verder werden 2 combinatiekooktoestellen onderzocht. Bij beide ontbraken de belangrijke opschriften en/of de gebruiksaanwijzing en beide vertoonden technische tekortkomingen. In totaal werd 20 keer een boeterapport opgemaakt voor een overtreding en 5 keer een schriftelijke waarschuwing.