Koffergastoestellen

De afgelopen jaren zijn enkele incidenten gemeld met een koffermodel gaskooktoestellen die worden gebruikt op de camping, en voor steengrillen in restaurants. Onderzoek door de NVWA toont aan dat dit type gaskooktoestel kan ontploffen als het gasbusje te heet wordt.

In 2013 zijn 27 koffergastoestellen onderzocht. Dat is 80% van alle in Nederland verkochte koffergastoestellen. Geen enkele bleek veilig te zijn. De NVWA adviseert consumenten daarom uit voorzorg dit type gastoestellen niet te gebruiken.

Op 22 mei 2014 bracht de NVWA hierover het nieuwsbericht 'Waarschuwing: Niet koken op koffergastoestel door ontploffingsgevaar' uit. In de Factsheet koffermodel gaskooktoestellen is meer informatie te vinden.

Bekijk de video (YouTube) waarin te zien is hoe een toestel ontploft.

Producenten en leveranciers aan zet

Omdat de NVWA niet alle koffergastoestellen op de Nederlandse markt heeft getest, is het in theorie mogelijk dat sommige toestellen wel veilig te gebruiken zijn. Producenten en leveranciers zijn nu aan zet om aan te tonen of hun toestel wel of niet veilig is. Onveilige producten moeten zij van de markt halen en afnemers moeten worden geïnformeerd over de gevaren.

Terugroepacties

Onveilige producten die de NVWA aan de Europese Commissie en de Europese lidstaten meldt, zijn in te zien via het Rapex-systeem. Vul in bij Product: gas stove en bij Notifying country: Netherlands om resultaten voor koffergastoestellen te krijgen.

Rol NVWA

De NVWA heeft de onderzoeksresultaten gedeeld met de producenten en importeurs. Communicatie over de veiligheid van de toestellen aan consumenten moet via die partijen gebeuren. In 2014, toen het onderzoek naar koffergastoestellen plaatsvond, was het voor de NVWA juridisch nog niet toegestaan om merknamen van onveilige toestellen te noemen.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven die onveilige toestellen hebben verkocht de juiste en voldoende maatregelen nemen. Indien nodig neemt de NVWA maatregelen om bedrijven ertoe te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen.