NVWA: veiligheid van grote kookbranders abominabel

Geen enkele van de onderzochte 15 grote kookbranders voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 heeft uitgevoerd. Bij 13 van de 15 is sprake van een ernstig veiligheidsrisico zoals het ontbreken van de vlambeveiliging. De verkoop van de onderzochte kookbranders is inmiddels verboden. De NVWA adviseert om eerder gekochte branders niet meer te gebruiken. Op de website van de NVWA staat een overzicht van de onderzochte kookbranders op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.

Video Grote kookbranders/gastoestellen

MARIJN COLIJN: De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van grote kookbranders.
We hebben er vijftien onderzocht en dertien daarvan bleken een ernstig veiligheidsrisico te hebben.
Grote kookbranders worden gebruikt door bijvoorbeeld scoutings, zeilkampen soms ook bij oliebollen bakken, daar waar voor grote groepen moet worden gekookt.
Dit zijn twee van de vijftien branders, die we hebben onderzocht.
En deze twee branders tonen precies wat voor risico's er aan deze branders zijn.
Het eerste risico is: het risico op onvolledige verbranding.
En onvolledige verbranding brengt met zich mee dat er roetvorming kan plaatsvinden maar nog veel gevaarlijker: dat er CO vrijkomt.
Die koolmonoxide ontstaat doordat er een verkeerd mengsel van lucht en gas is.
En die zuurstof is met dit klepje te regelen.
En dat zou niet moeten mogen.
Want op het moment dat die verhouding tussen gas en lucht niet goed is dan heb je kans op CO-vorming.
Een ander probleem is dat de vlam uit kan gaan en dat er gas blijft doorstromen.
Als gas blijft doorstromen, is er kans op ontploffing of brand wat je natuurlijk niet wil.
En daar zijn wel technieken voor om dat tegen te gaan en deze brander heeft zo'n techniek, en dat is de vlambeveiliger.
En die vlambeveiliger zorgt ervoor dat als de vlam uitgaat automatisch de gastoevoer stopt.

(Iemand strijkt een lucifer af.)

We hebben hier een proefopstelling staan waarmee je kan laten zien wat er gebeurt als je de zuurstof- en gasverhouding verandert.
We hebben nu een mooie blauwe vlam, zoals het hoort.
Als ik minder zuurstof toevoer, dan zie je dat de vlam rood wordt waardoor er roetvorming plaatsvindt en er CO kan ontstaan.
En CO is erg ongezond.
De NVWA adviseert mensen die zo'n kookbrander in huis hebben deze niet meer te gebruiken.
En mocht je hem desondanks toch willen gebruiken: nooit binnen en let erop dat de vlam blijft branden.
Wil je weten welke branders we hebben onderzocht, kijk dan op onze website.

(Aldus Marijn Colijn. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ministerie van Economische Zaken. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Voor meer informatie: www.nvwa.nl.)

Risico’s

Grote kookbranders die in gesloten ruimten zoals keukens of tenten worden gebruikt, kunnen gevaar opleveren: ze kunnen vergiftiging door koolmonoxide veroorzaken of ze kunnen een schadelijke hoeveelheid roet produceren. Ook kan uitstromend onverbrand gas een steekvlam, brand of een explosie veroorzaken. De risico’s zijn het grootst als de kookbranders binnen worden gebruikt.

Particulieren gebruiken steeds vaker grote kookbranders (ook wel wokbranders genoemd) die voorheen vaak alleen door professionele bakkers en koks werden gebruikt. Deze kookbranders hebben een groot vermogen; daardoor kunnen de gevolgen navenant groot zijn als er iets mis gaat in het gebruik. Daarom is het belangrijk dat de branders aan de veiligheidseisen voldoen.

Alles bij elkaar was dit reden voor de NVWA om te inventariseren hoe het gesteld is met de veiligheid van grote kookbranders op de Nederlandse markt.

Onderzoeksopzet

De NVWA onderzocht 15 verschillende grote kookbranders van 10 verschillende merken die in winkels waren gekocht of rechtstreeks van de importeur kwamen. Dit aantal besloeg nagenoeg de gehele Nederlandse markt aan grote kookbranders. De NVWA onderzocht de kookbranders op veiligheidseisen en beoordeelde of de branders de juiste opschriften hadden. Er is onder meer gekeken naar de aanwezigheid van een vlambeveiliging, een instellingsmogelijkheid voor de verbrandingslucht, de vlamontsteking en –stabiliteit en de vorming van koolmonoxide.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.