NVWA: veiligheid van grote kookbranders abominabel

Geen enkele van de onderzochte 15 grote kookbranders voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2016 heeft uitgevoerd. Bij 13 van de 15 is sprake van een ernstig veiligheidsrisico zoals het ontbreken van de vlambeveiliging. De verkoop van de onderzochte kookbranders is inmiddels verboden. De NVWA adviseert om eerder gekochte branders niet meer te gebruiken. Op de website van de NVWA staat een overzicht van de onderzochte kookbranders op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.

Risico’s

Grote kookbranders die in gesloten ruimten zoals keukens of tenten worden gebruikt, kunnen gevaar opleveren: ze kunnen vergiftiging door koolmonoxide veroorzaken of ze kunnen een schadelijke hoeveelheid roet produceren. Ook kan uitstromend onverbrand gas een steekvlam, brand of een explosie veroorzaken. De risico’s zijn het grootst als de kookbranders binnen worden gebruikt.

Particulieren gebruiken steeds vaker grote kookbranders (ook wel wokbranders genoemd) die voorheen vaak alleen door professionele bakkers en koks werden gebruikt. Deze kookbranders hebben een groot vermogen; daardoor kunnen de gevolgen navenant groot zijn als er iets mis gaat in het gebruik. Daarom is het belangrijk dat de branders aan de veiligheidseisen voldoen.

Alles bij elkaar was dit reden voor de NVWA om te inventariseren hoe het gesteld is met de veiligheid van grote kookbranders op de Nederlandse markt.

Onderzoeksopzet

De NVWA onderzocht 15 verschillende grote kookbranders van 10 verschillende merken die in winkels waren gekocht of rechtstreeks van de importeur kwamen. Dit aantal besloeg nagenoeg de gehele Nederlandse markt aan grote kookbranders. De NVWA onderzocht de kookbranders op veiligheidseisen en beoordeelde of de branders de juiste opschriften hadden. Er is onder meer gekeken naar de aanwezigheid van een vlambeveiliging, een instellingsmogelijkheid voor de verbrandingslucht, de vlamontsteking en –stabiliteit en de vorming van koolmonoxide.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.