NVWA draagt AGPO Ferroli op om consumenten te waarschuwen

De NVWA heeft fabrikant van cv-ketels AGPO Ferroli opgedragen om alle bezitters van AGPO Ferroli cv-ketels (Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux) te waarschuwen goed en tijdig onderhoud te verrichten op basis van de laatste versie van de onderhoudsvoorschriften. Ook moet de fabrikant bij alle nog in gebruik zijnde (en traceerbare) ketels een voorziening aan (laten) brengen die er voor zorgt dat de ketel uitschakelt bij oververhitting. De NVWA ziet hierop toe.

4 cv ketels
©Ferroli

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat er een reëel veiligheidsrisico bestaat als AGPO-Ferroli cv-ketels niet goed worden onderhouden. Het gevaar bestaat dat cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux, geproduceerd in de periode 1997-2008, niet veilig uitschakelen bij oververhitting. In combinatie met de warmte-terugwin-unit (WTW) Optifor kan dat leiden tot brand.

Consumenten

Bent u eigenaar, bezitter of gebruiker van een cv-ketel van AGPO Ferroli? Controleer dan of deze van het type Econpact, Ultima, MegaDense of MegaLux is en of deze dateert uit de periode 1997-2008. Bent u in het bezit van een van deze typen uit de genoemde periode, neem dan contact op met uw installateur of met de fabrikant om het onderhoud te laten uitvoeren volgens de onderhoudsinstructies van juni 2019.

Project veiligheid cv-ketels

Naar aanleiding van de problemen met AGPO Ferroli cv-ketels start de NVWA volgend jaar een project specifiek gericht op de vraag hoe fabrikanten van cv-ketels borgen dat hun producten voldoen aan de veiligheidseisen. Daarbij zal in het bijzonder worden bekeken of en hoe zij klachten, meldingen en incidenten onderzoeken en welke acties zij daarop ondernemen. Ook wordt bekeken of zij incidenten, die mogelijk duiden op tekortkomingen aan de toestellen zelf of in de onderhoudsinstructies die zouden kunnen leiden tot (ernstige) risico’s, melden bij de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).