Loket Kleine Toepassingen

Het Loket Kleine Toepassingen heeft als doel bijdragen te leveren aan het oplossen van de problemen die spelen bij kleine toepassingen binnen de gewasbescherming. Het loket geeft adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid. Het loket geeft aan wat de efficiƫntste route is om een toelatingsaanvraag te verwezenlijken en zoekt ook naar het kansrijkste middel. Het loket maakt actief gebruik van de internationale contacten van de NVWA op het gebied van kleine toepassingen. Zo kunnen bepaalde onderzoekgegevens uit het buitenland bruikbaar zijn in Nederland, en omgekeerd. Het loket betrekt bij het zoeken naar oplossingen ook perspectiefvolle, niet-chemische oplossingen.

Loket en structurele oplossingen

Het Loket Kleine Toepassingen kan ook projecten benoemen of uitvoeren die bijdragen aan structurelere oplossingen voor de problemen die spelen bij de kleine toepassingen. Denk hierbij aan extrapolatiemogelijkheden voor kleine toepassingen of gewaslijsten. Daarnaast maakt het loket het bedrijfsleven attent op toekomstige problemen in kleine gewassen. Bijvoorbeeld door het wegvallen van toepassingen door de EU-harmonisatie. Zo kan het bedrijfsleven op tijd op zoek gaan naar alternatieven. Door contacten met andere partijen in het veld (zoals vertegenwoordigers uit de sector, Ctgb, onderzoek, toelatingshouders, andere lidstaten) probeert het loket zoveel mogelijk al bestaande kennis te gebruiken in de advisering.

Meer informatie:

Hebt u vragen over kleine toepassingen, of wilt u advies? Neem contact op met loketkleinetoepassingen@minlnv.nl.