Gewasbescherming - Het naleefgedrag van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij akkerbouwbedrijven - onderzoeksresultaten

In 2013 heeft de NVWA een onderzoek gedaan naar het naleefgedrag van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij akkerbouwbedrijven. Het doel is om een indicatie van de naleving te kunnen geven. In 2009 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd (0-meting). In 2013 is opnieuw onderzoek gedaan (1-meting). Dit onderzoek betreft een inspectieproject met een steekproef van 300 aselect gekozen akkerbouwbedrijven.