Gewasbescherming - Het naleefgedrag van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij sierteelt onder glas - onderzoeksresultaten

In de periode oktober 2012 t/m maart 2014 heeft de NVWA diverse onderzoeken gedaan naar het naleefgedrag van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij sierteeltbedrijven onder glas. Het betreft een nalevingonderzoek en diverse vervolgprojecten.