Gewasbescherming nalevingsindicatie bloembollen rapportage 2014

De NVWA voert periodiek onderzoek uit naar de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in een specifieke doelgroep. Het doel is een indicatie van de naleving te kunnen geven. In 2010 is dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd in de doelgroep bloembollen (0-meting). In 2014 is opnieuw onderzoek gedaan (1-meting). Dit onderzoek betreft een inspectieproject met een steekproef van 100 aselect gekozen bloembollenbedrijven. In deze rapportage de onderzoeksresultaten.