Gewasbeschermingsmiddelen toepassingscontrole evaluatieverslag 2014

In deze rapportage de inspectieresultaten naleving toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 2014. Toepassingscontroles worden uitgevoerd op het moment dat gewasbeschermingsmiddelen daadwerkelijk worden toegepast. Tijdens controles in voorgaande jaren bleek dat het merendeel van de landbouwbedrijven over geschikte spuitapparatuur beschikt maar de toepassingsregels niet goed naleeft. De resultaten 2014 laten geen verbetering zien van de naleving bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Bij ongeveer 30% van de controles worden 1 of meerdere overtredingen vastgesteld (bij 23 % van de controles verwijtbaar).