Overzichtsnotitie Keuring toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen

Nadat de verplichte keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten in 2014 werd uitgebreid met motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelingsapparatuur, grondontsmettingsapparatuur en rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte groter dan 3 meter, is de regeling die hierop van toepassing is op 13 december 2016 opnieuw gewijzigd en is de keuringsplicht uitgebreid met specifieke toepassingsapparatuur. In deze tekst wordt de regelgeving m.b.t. de verplichte keuring voor toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen (de spuitkeuring) toegelicht.