Overzichtsnotitie Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddel

Eind 1988 is door de overheid en het bedrijfsleven (toelatinghouders/fabrikanten, handelaren en het landbouwbedrijfsleven) een verpakkingenconvenant afgesproken (te vinden op www.storl.nl). Hierin is overeengekomen dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen verplicht zijn om verpakkingen direct na het leegmaken te spoelen met voorgeschreven apparatuur. Het tijdelijk opslaan van lege verpakkingen die nog niet zijn gespoeld, is niet toegestaan; ook niet als deze lege verpakkingen in de gewasbeschermingsmiddelenkast of -opslag worden bewaard. Het doel van deze verplichting is het voorkomen van milieubelasting door ongereinigde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.