Rapport gewasbescherming 2016

Deze rapportage gaat in op het toezicht op de handel in gewasbeschermingsmiddelen en het professioneel gebruik binnen en buiten de landbouw.