Rapport gewasbescherming 2017

Deze rapportage gaat in op het toezicht op de handel in gewasbeschermingsmiddelen en het professioneel gebruik binnen en buiten de landbouw. Nadruk ligt op import, emissie naar oppervlaktewater, risico’s voor bijen en voor omwonenden.

Conclusies

Onder andere: De aanpak in 2017, samenwerking met organisaties van telers, communicatie en openheid in handelen, wordt voortgezet en mogelijk uitgebreid met alternatieve instrumenten.
De naleving in de fruitteelt is verbeterd ten opzichte van 4 jaar geleden.