Advies inzake fipronil en dodemorph op snijbloemen

Het RIVM RIKILT heeft op verzoek van de VWA een gezondheidskundige beoordeling uitgevoerd van resultaten van het onderzoek 'Rozen onder glas 2007' van 15 december 2008 van de AID. Het betrof hierbij residuen van Violin en Meltatox. In dit advies staan de conclusies.