Advies over de risico's van sierplanten met residu van gewasbeschermingsmiddelen voor consument en bijen

Er zijn geen gezondheidsrisico's voor consumenten die in aanraking komen met sierplanten met resten van bestrijdingsmiddelen. Het is niet uit te sluiten dat planten die behandeld zijn met neonicotinoiden in een kas een risico kunnen vomen voor foeragerende bijen als deze planten geplant worden in een tuin.