NVWA neemt grote partij illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en opsporingsambtenaren van de douane hebben op donderdag 8 juli een grote hoeveelheid illegale middelen in beslag genomen. Zij troffen niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aan bij twee panden in de provincie Flevoland. Tijdens de actie zijn ook partijen alcohol aangetroffen die niet bij de douane zijn aangegeven. Tegen de eigenaar van deze panden wordt proces-verbaal opgemaakt.

Partij illegale gewasbeschermingsmiddelen
©NVWA

De NVWA startte een strafrechtelijk onderzoek nadat er bij de douane informatie was binnengekomen dat er niet toegestane middelen werden opgeslagen in een garagebox en dat daarin werd gehandeld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Toen inspecteurs en rechercheurs naar de opslagplaats gingen, vonden zij 350 liter niet in Nederland toegelaten middelen tegen onkruid. Snel speurwerk van de NVWA heeft vervolgens geleid tot het aanhouden van een afnemer van deze middelen. Ook tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De gewasbeschermingsmiddelen zijn afgevoerd en worden zo snel mogelijk vernietigd.

Risico niet-toegelaten middelen

Door het gebruik van niet toegelaten middelen of het onjuist gebruik van toegelaten middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu. In Nederland mogen alleen in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.

Anoniem melden

Wil jij anoniem melding maken van zware criminaliteit of grootschalige fraude binnen de toezichtsdomeinen van de NVWA? Neem dan contact op met het Team Criminele inlichtingen (TCI) van de NVWA-IOD. Anonimiteit is van belang als het bekend worden van jouw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. Bij alles wat het TCI doet, wordt gezorgd voor afscherming van jouw identiteit. Je kunt het TCI 24 uur per dag bereiken via 06-13 44 94 77.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88