Aangepast interpretatiedocument microbiologische criteria (NVWA informatieblad 85)

Informatieblad 85 (interpretatiedocument microbiologische criteria) is in september 2017 geactualiseerd. In dit infoblad wordt een aantal teksten uit de Europese Verordening (EG) Nr. 2073/2005 over microbiologische criteria voor levensmiddelen toegelicht.

Dat geldt vooral voor onderdelen waar verschillende interpretaties mogelijk zijn. In het infoblad worden dus niet alle onderwerpen uit deze verordening behandeld, en het kan daarmee niet als vervanging van de verordening worden gezien.

Bedrijven die te maken hebben met de toepassing van de microbiologische criteria kunnen bij de interpretatie van de informatie ondersteuning krijgen van hun brancheorganisatie.