Mag ik huisdieren of assistentiehonden toelaten in mijn restaurant, café of supermarkt?

U mag huisdieren, zoals een hond of kat niet toelaten in ruimten van uw restaurant, café of supermarkt waar levensmiddelen worden bewerkt of opgeslagen. U mag assistentiehonden toelaten in het gedeelte vóór de toonbank van uw slagerij, bakkerij of ijssalon als er een goede afscherming is tussen bereidingsruimte en verkoopgedeelte. In het zitgedeelte van uw horecabedrijf mogen huisdieren en assistentiehonden komen.

Open keuken

Huisdieren zijn niet toegestaan als er bijvoorbeeld sprake is van een open keuken. In keukens en opslagruimten mag een huisdier helemaal niet komen. Ook in bijvoorbeeld supermarkten met een bakkerij- of slagerijafdeling zijn huisdieren niet toegestaan.

U mag assistentiehonden toelaten in het zitgedeelte van een horecagelegenheid met een open keuken en in bijvoorbeeld supermarkten met een bakkerij- of slagersafdeling. De assistentiehonden mogen niet los rondlopen en u moet voorkomen dat ze in de bereidingsruimten komen.

Voedselveiligheid

U moet maatregelen nemen om te zorgen dat huisdieren niet kunnen komen op plaatsen waar voedsel ligt of bereid wordt. U bent zelf verantwoordelijk voor de voedselveiligheid, want levensmiddelenbedrijven moeten zich houden aan de hygiëneregels. Laat u huisdieren toe en bestaat er een aannemelijke kans dat voedsel wordt besmet? Dan kan de NVWA optreden, omdat u verantwoordelijk bent voor de voedselveiligheid.

Assistentiehonden in levensmiddelenbedrijven

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat het weigeren van een assistentiehond gelijk staat aan het weigeren van de persoon die een hulphond gebruikt. Formeel is het weigeren van een assistentiehond discriminatie op grond van handicap.

De eigenaar van een levensmiddelbedrijf kan ook nog toegang tot ruimtes verbieden, op basis van huisregels. Deze huisregels worden overigens niet door de NVWA gecontroleerd.

Wat zijn assistentiehonden?

Assistentiehonden zijn:

  • geleidehonden voor blinden en visueel beperkten
  • signaalhonden voor doven en slechthorenden
  • ADL-honden of hulphonden voor mensen met een andere beperking die niet visueel of auditief is.